Napredujeme, aj vďaka dotáciám.

Výzvy

Realizujeme projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Operačný program výskum a inovácie

 • Cieľ
 • Zvýšenie inovatívnosti produkcie, za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby
 • Číslo zmluvy
 • 405/2017-2060-2200-F505
 • Max. výška NFP
 • 101 240,00 EUR
 • Názov projektu
 • Inovácia výrobného procesu v spoločnosti ELLI SLOVAKIA s.r.o.
 • Webové sídlo OP
 • www.opvai.sk
 • Webové sídlo ÚV SR
 • www.partnerskadohoda.gov.sk

Dokumenty na stiahnutie