Napredujeme, aj vďaka dotáciám.

Výzvy

Realizujeme projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Operačný program výskum a inovácie

  • Cieľ
  • Zvýšenie inovatívnosti produkcie, za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby
  • Číslo zmluvy
  • 405/2017-2060-2200-F505
  • Názov projektu
  • Inovácia výrobného procesu v spoločnosti ELLI SLOVAKIA s.r.o.
  • Webové sídlo OP
  • www.opvai.sk
  • Webové sídlo ÚV SR
  • www.partnerskadohoda.gov.sk

Dokumenty na stiahnutie